marko chcrzest
 
Daria Qndzicz 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
ups