Tissot
 
Anika Piotrowska 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Myślę że nikt się nie wystraszy  także zapomnij o  znalezieniu sprawcy