Outlet Białystok
 
Piotrek Szmigiel 11.01.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Kpk :-D