Bar Mleczak
 
2017-10-18
Czy ktoś kojarzy tego psiaka?:
 Chłopczyk, nie dał do siebie podejść. Widziany na osiedlu Sienkiewicza , zdjęcie przy krzyżu na ul.Poleskiej.

pies:
link do postu

Like:0

Anonimowo Zbejeden