Moda patriotyczna
 
2017-06-12
Ranking Uczelni Akademickich 2017:
Najwyżej z Białegostoku
- Uniwersytet Medyczny w Białymstoku pozycja 22.
- Uniwersytet w Białymstoku 45 miejsce. 
- Politechnika Białostocka została umieszczona w przedziale cieniasów 51-60, pobita przez Częstochowę i Opole.

W kategorii Niepublicznych Uczelni Magisterskich Białystok
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku - 28 miejsce


Link do rankingu: http://www.perspektywy.pl...


#wiadomości
Studia:
link do postu

Like:0

Anonimowo Zbejeden