Bar Mleczak
 
Anita Czarniak jest autorem 5 komentarzy na portalu miejskim b1:
Białystok 12.12.2017 czytaj post
Zapraszam na priv. Podam podam adres:)
Białystok 19.06.2017 czytaj post
Są dwa noworodki w wanience...
Białystok 16.09.2016 czytaj post
Paula Kondraciuk czy to przypadkiem nie Ty ??
Białystok 30.07.2015 czytaj post
Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy: 1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem; 2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów; 3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6. 6. Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.
Białystok 30.07.2015 czytaj post
jak chodnik przecina się ze ścieżką rowerową,to pieszy ma pierwszeństwo.I rowerzysta powinien o tym wiedzieć