Bar Mleczak

zgłaszanie uwag o treści komentarza

Chwila nieuwagi. Szkoda ludzi. 
        Zgłaszam ten komentarz do usunięcia ze strony www.b1.pl.
Uważam, że komentarz powinien zostać usunięty ponieważ: