Bar Mleczak
 
Marlena Ciesiuńska 13.01.2018 pisze na portalu miejskim b1:
Płaciłam 15 zł za godzinę