Outlet Center Białystok
 
Daniel Popławski 13.01.2018 pisze na portalu miejskim b1:
Za odwiezienie mieszkania raz / dwa razy w tyg 30-50zl w zależności od czasu pracy od 2 do 4h