Najlepszy Jubiler Białystok
 
Aneta Boruch 13.01.2018 pisze na portalu miejskim b1:
15 zł za godzinę