Bar Mleczak
 
Monika Leszczyńska Rutkowska 13.01.2018 pisze na portalu miejskim b1:
A ci można posprzątać w godzinę ? Chodziło chyba ile się płaci za godzinę ?