Outlet Center Białystok
 
Beata Zawiślak 07.12.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Suszarka drugi rok z rzędu . Jeżeli spotkam  Mikołaja wysuszę mu brodę mam sprzęt