Outlet Center Białystok
 
Cezary Czarkowski 07.12.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Trzeba się myć.