Outlet Center Białystok
 
Zuzanna Herman 07.12.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Julia Ruszczyk XDD