Praca
 
Bartosz Grabowski 07.12.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Jak wy umiecie tylko 2 człowieka krytykować od siebie zacznijcie