Outlet Center Białystok
 
Beata Andrzej Krystochowicz 07.12.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Szafalowicz