Outlet Center Białystok
 
Michal Halicki 13.10.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Aj Szymon Cwietkow nie cpaj tyle