Outlet Center Białystok
 
Anna Czarnocka 13.10.2017 pisze na portalu miejskim b1:
niestety wszystkich mieszkanców slonecznego stoku