Outlet Center Białystok
 
Anonimowo Zbejeden 13.10.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Znalazłam taki opis tych termostatów: "- Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r o warunkach, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które wprowadziło obowiązek stosowania w budynkach wielorodzinnych takich głowic termostatycznych, które będą utrzymywać w lokalach mieszkalnych temperaturę nie niższą niż 16 stopni C. Głowice RAW z ogranicznikiem temperatury posiadają konstrukcyjnie ograniczony zakres temperatury w przedziale 16-28 stopni C. Oznacza to, że nie ma możliwości obniżenia dolnej wartości nastawionej temperatury poniżej określonego rozporządzeniem pułapu 16 stopni" a więc jednak w Dzienniku coś o zaworach jest  i pewnie masz obowiązek zgodzić się na wymianę.
RlleSAAHCh9GX15IAAML