Bar Mleczak
 
Wojciech Zach 12.10.2017 pisze na portalu miejskim b1: