Outlet Center Białystok
 
Dawid Jan 12.10.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Najtańsza myjka MPO