Outlet Center Białystok
 
Dawid Jan 12.10.2017 pisze na portalu miejskim b1:
W jaki sposób się pozbyłem głowicy z nastawą 16C+ ? Kupiłem inną bez blokady. Teraz jest jakaś durnowata ustawa. Niedługo pewnie zaczną wam jeszcze ładować nawiewniki okienne