Outlet Center Białystok
 
Kamil Prawdzik 12.10.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Od kiedy myjki odliczają sekundy na tych zegarach?