Najlepsze imprezy w Białymstoku
 
Urszula Maciejczuk 12.10.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Było trzeba zgłosić awarie