Outlet Center Białystok
 
Mariusz Kondratowicz 12.10.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Złodziejski chwyt marketingowy spółdzielni