Najlepsze imprezy w Białymstoku
 
Grzegorz Kołodziej 12.10.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Marka zobowiązuje!