Outlet Center Białystok
 
Rafał Sobolewski 29.08.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Lega na Botanicznej 9a, od reki Ci zrobią w okolo 15 minut