Euronet
 
Agnieszka Szyszko 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
W USK nie można mieć własnych laktatorów.  jeśli zachodzi potrzeba położna udostępniają pokój laktacyjnych ze szpitalnej sprzętem