Outlet Center Białystok
 
Agnieszka Sylwia Kalisz 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Patologia ok..ale połog tragedia