Euronet
 
Gabriela Niewierowska 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1: