Najlepszy Jubiler Białystok
 
Magda Klimiuk 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
"Ale Jazda" pan Jarek Leoniuk ;)