Outlet Zegarki
 
Ewa Gajewska 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Opieka super