Bar Mleczak
 
Bartek Kamieński 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Gruchacz