Bar Mleczak
 
Mariola Jarmocewicz 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Mateusz Maciorowski,  Chodzi tu głównie o aktywność pszczół.