Outlet Center Białystok
 
Marta Chwieśko 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
No niestety nie xd Mam ciekawsze zajęcia hahaha