Praca
 
Ewusia Rajkowska 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Boże święty tak to ja