Najlepsze imprezy w Białymstoku
 
Monika Rut 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
W niektórych krajach jest wycofany, okropna trucizna dla przyrody i ludzi.