Outlet Center Białystok
 
Agnieszka Bz 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Rakotwórcze hawno.