Outlet Center Białystok
 
Joanna Halicka 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Często dla widzi mi się pacjentki!