Outlet Center Białystok
 
Ola Gutowska 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Jak róż to na pewno Asia Czaplicka