Outlet Center Białystok
 
Adam Wasiluk 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Młody