Bar Mleczak
 
Marcin Mikrut 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Będzie dziecię?