Najlepszy Jubiler Białystok
 
Piotr Czolomiej 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
sroka