Outlet Center Białystok
 
Kasia Owsianko 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Robią źle nie zrobią też źle.