Bar Mleczak
 
Marlena Jakubczyk 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Syn mojego psa znalazł się jeeeeaaaa