Outlet Center Białystok
 
Jan Ryszard Muszyński 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Ale nie nauczy się go znajdowania pożywienia itp. Nawet jeśli przeżyje to sobie nie poradzi.