Outlet Center Białystok
 
Magda Dominika Marczyk 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Nocą to byłby krzyk, że ciągnik nie daje spać...