Pieścionek z brylantem
 
Jo Anka 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
AUTO-MAX : instruktorzy Mariusz i Edward