Pizza Dominos
 
Paulina Kochańska 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1: