Outlet Białystok
 
Milena Antoszuk 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Paulina coś wspominałaś