Pizza Dominos
 
Antoszuk Miśka 19.06.2017 pisze na portalu miejskim b1:
Paulina coś wspominałaś